บริการดูแล และวางระบบคอมพิวเตอร์

บริการดูแล และวางระบบคอมพิวเตอร์

IT Outsource

บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ IT Outsource Service และ IT Solution จาก Complete-it บริการรับวางระบบคอมพิวเตอร์ โดยทีมงานวิศวกรและการบริหารจัดการระบบ IT Infrastructure ช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับองค์กรของท่าน Complete-it เราเน้นการให้บริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว และ ตรงต่อเวลา
บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ IT Outsource Service รายเดือน/รายปีจะช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับองค์กรของท่าน ด้วยบริการ IT Outsource Service จากทีมงานมืออาชีพประสบการณ์ด้านวางระบบคอมพิวเตอร์ การวางระบบเครือข่ายในองค์กรและดูแลระบบคอมพิวเตอร์กว่า 10 ปี บริการดูแลซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ ดูแลระบบ network, Hardware, Program พื้นฐาน, Antivirus เปรียบเสมือนการที่มีฝ่าย ไอที ประจำออฟฟิศ

การให้บริการ IT Outsource Services

- ดูแล แก้ไขปัญหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เช่น PERSONAL COMPUTER, SERVER, PRINTER เป็นต้น
- ดูแล แก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย เช่น INTERNET SHARING,NETWORK PRINTER,VPN เป็นต้น
- ติดตั้ง หรืออัพเดท ซอฟท์แวร์ต่างๆ เช่น ANTI-VIRUS, OPERATING SYSTEM (OS) เป็นต้น
- ออกแบบ และติดตั้งระบบเครือข่ายภายในองค์กร
- บริการให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ Phone Support
- บริการแก้ไขปัญหาระยะไกลด้วย REMOTE ACCESS
- จัดบุคคลากรประจำ(Owner Site)เพื่อสานต่อปัญหาในองค์กรของท่านได้อย่างต่อเนื่อง
- ควบคุม กำกับดูแล การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามนโยบายขององค์กร
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ภายในองค์กรของท่าน
- ดูแลรักษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- เป็นผู้จัดหา อุปกรณ์ ต่างๆ ในด้าน Hardware, Software และโปรแกรมเฉพาะอื่นๆ
- ดูแล ควบคุม การจัดการระบบสำรองข้อมูล (Back up Data) เพื่อข้อมูลที่สำคัญขององค์กรจะได้ไม่หายไป
- มีทีม Service ทีการันตี ความเร่งด่วนในการ On site
- ทำรายงานสรุป Report ทุกเดือนเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทราบถึงการบริการว่ามีความคืบหน้า อย่างไรและสุขภาพ ไอที ของท่านเป็นอย่างไร
ดูแลระบบคอมพิวเตอร์, ดูแลระบบคอมพิวเตอร์รายเดือน, it outsource service, วางระบบเน็ตเวิร์ค, ระบบไอทีในองค์กร, ดูแลระบบ network, การวางระบบเครือข่ายในองค์กร, บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์, it support, it outsource service, help desk